Introduktion til caseopgaven

dansk caseEt af de sværeste elementer i den skriftlige politiprøve er den dansk case. Nedenfor finder du en kort gennemgang af den, samt et eksempel på, hvordan den er opbygget.

Vi har skrevet en artikel, som kommer med en række fif til dansk case-opgaven. Læs alle de gode råd til dansk case.

Besvarelsen skal skrives i flydende prosa, dvs. at den skal skrives som en sammenhængende tekst og ikke indeholde punktopstillinger.

Tip: Det kan være en fordel at lave en disposition på et kladdepapir, hvor du på forhånd beslutter, hvilken rækkefølge du vil præsentere dine argumenter i.

Det praktiske forløb

Du har 1,5 time til at færdiggøre din opgave, som derefter skal afleveres. Opgaven skal fylde 1,5-2 sider (skrevet i hånden). 

Vurdering

Når du har skrevet din opgave, vil vi vurdere:
 om din besvarelse er logisk opbygget og har en klar struktur.
 om du kan fremføre dine pointer.
 om du kan diskutere og argumentere for problemstillingerne i et samfundsrelevant emne.
 om du kan beskrive og begrunde din egen konklusion.
 om du kan formulere dig i et læsevenligt sprog.
 om du kan bruge tiderne korrekt og konsekvent.
 om du kan binde sætninger sammen med velegnede bindeord.
 om stavning og især bøjningsendelser er i orden.
 om du behersker en hensigtsmæssig tegnsætning.
 
 

skriftlig politipakke

Her er et eksempel på en dansk case:

Du skal nu i gang med den skriftlige optagelsesprøve i dansk. Prøven består af en case, som skal gennemlæses. Derefter skal du besvare opgaven til casen, som den er beskrevet nedenfor.

 Struktur:

1. Oprids kort problemstillingen i casen.
2. Diskuter de forhold, der taler for og imod problemstillingen i casen.
3. Konkluder og begrund, om du vil foreslå at spare enten i
    hjertetransplantationer eller i knæoperationer. 

Din besvarelse skal følge denne struktur og skal fylde 3-4 sider. De to første punkter vil formentlig lappe over hinanden. Dette er i orden, så længe strukturen er logisk for læseren.

Din besvarelse vil blive bedømt på din evne til at forklare og diskutere sagligt for de problemstillinger, som casen medfører. Besvarelsen vil desuden blive bedømt på din evne til at formulere dig samt dine grammatiske færdigheder.

EKSEMPEL 1: Case om besparelser på et sygehus 

Du er direktør for et sygehus, som er hårdt ramt af besparelser. Du er i den forbindelse nødt til at spare enten i hjertetransplantationer eller i knæoperationer. Du kan ikke vælge at spare lidt på begge områder, da den ene af de to afdelinger skal lukke.

Du kan vælge at give pengene til knæoperationer. Budgettet rækker til 1000 knæoperationer. Du ved, at ventelisten for knæoperationer er ca. 7 år. De patienter, der venter på en knæoperation, har desuden ofte store smerter, og mange kan ikke passe deres job. Dette medfører et stort antal depressioner i denne gruppe af patienter.

Alternativt kan du vælge at bevare hjerteafdelingen. Budgettet rækker til 50 hjerteoperationer. Du ved, at ventelisten er ca. 2 år. Hjertepatienterne har ofte beskedne smerter, men dødeligheden blandt dem, der ikke bliver opereret, er 90%.

Vil du foreslå at lukke afdelingen for hjertetransplantationer eller afdelingen for knæoperationer?

PS: Prøv at udfylde opgaven indenfor tiden og få evt. en til at rette - gerne en dansklærer på mindst gymnasialt niveau. For flere opgaver henvises til PolitiGuiden's Politipakke målrettet den skriftlige prøve. 

 

 

EKSEMPEL 2: Case om etablering af motorvej
Du er formand for en arbejdsgruppe, der i 2012 skal planlægge etableringen af en motorvej til byen Korndrup. Motorvejen er et politisk krav og kan derfor ikke diskuteres, men dens placering bestemmer arbejdsgruppen. I samråd med tekniske eksperter er I nået frem til 2 mulige strækninger for den nye motorvej.
Den anden strækning går gennem selve byen og vil bestå af en udvidelse af en allerede eksisterende hovedvej. Langs denne strækning ligger en del huse. 50 af disse skal rives ned for at få plads til den noget bredere motorvej, hvorfor kommunen må ekspropriere jorden mod betaling til de husejere, der må sælge og flytte. Disse 50 vil få tilbudt et nyt parcelhus i et kvarter, som vil blive bygget i udkanten af byen. Denne strækning er kortere end den gennem naturområdet, hvorfor den anslåede pris er 590 millioner.
De huse, der i dag ligger tæt på hovedvejen, men som ikke skal rives ned, kommer til at ligge direkte op ad den nye motorvej og vil få et støjværn i haven som afgrænsning til motorvejen.
Muligheden for at anlægge en tunnel under henholdsvis naturområdet og byen er også undersøgt, men jordbundsprøverne har vist, at dette ikke lader sig gøre.
Hvilken af de to strækninger vil du som formand anbefale i arbejdsgruppen?

Kurv  

Ingen produkter

Forsendelse 0,00 kr
Samlet 0,00 kr

Kurv Check ud

Sikker betaling p� PolitiGuiden.dk
Politiets optagelseskrav

bliv politibetjent


Få gratis opgavemateriale på vors facebook side