Sådan består du dansk case 2012-08-16

  • Sådan består du dansk case

Som led i rekrutteringen af nye politibetjente, aflægges der som bekendt en række skriftlige prøver. Den opgave der vejer tungest er den såkaldt dansk case.

Denne prøveform er en af de mere krævende og udfordrende dele af optagelsen – men frygt ej – for i det følgende vil du modtage en række simple og nyttige råd, der vil bære dig let og elegant henover prøven og hjælpe dig med at lade dit maksimale potentiale komme til udtryk.

 

Overordnet set, vil du blive præsenteret for en problemstilling, som du efterfølgende skal forholde dig til. En god tommelfingerregel er, som udgangspunkt, altid at læse både opgaveformuleringen, bilagene og casen grundigt igennem, inden du påbegynder skriveprocessen.

 

Når du har læst alt materialet grundigt igennem, vil vi anbefale dig at gøre dig nogle tanker om det du netop har læst og herefter udarbejde en disposition, hvori du, i korte træk, noterer hvilke vigtige pointer teksterne præsenterer, samt hvilke umiddelbare reaktioner materialet vækker hos dig.

 

Herefter, vil det være en fordel, hvis du lægger en slagplan for det efterfølgende skrivearbejde og noterer dig hvilke punkter du gerne vil have med i din opgave – på den måde skaber du dig et fyldestgørende overblik over opgaven inden du går i gang og det vil lette processen til din fordel.

 

En typisk opgaveformulering kunne lyde således:

 Oprids kort problemstillingen i casen

 Diskuter de forhold, der taler for og imod problemstillingen (med udgangspunkt i casen og de vedlagte bilag)

 Konkluder hvilke af de to strækninger du vil anbefale i arbejdsgruppen. (Hvis casen f.eks. handler om hvilken motorvejsstrækning, du vil anbefale til borgemesteren)

 

Som det fremgår af opgaveformuleringen, skal du altså kunne identificere en problemstilling og herefter kunne opridse sagens kerne i korte træk. I denne del af opgaven er det i orden at forholde sig på et redegørende niveau, idet du udelukkende skal gengive den problemstilling som teksten præsenterer for dig.

 

Den største og vel nok mest krævende del af opgaven, er den midterste del, hvor du vil blive bedt om at diskutere. At diskutere betyder ikke, at du skal starte en ophedet debat med dig selv, der får gnisterne til at flyve omkring i prøvelokalet. Næh, tværtimod bliver du blot bedt om at forholde dig objektivt, til den fremlagte problemstilling.

 

Du skal altså ikke vælge side, du skal blot identificere hvilke aspekter, der taler henholdsvis for og imod den pågældende problemstilling. Det er i denne forbindelse vigtigt at fremhæve, at du bliver bedt om at diskutere de forhold, der bliver præsenteret i casen og de vedlagte bilag, så det er derfor ikke relevant at du selv finder på nye og tilsvarende forhold, der kunne tale enten for eller imod problemstillingen.

Når du diskuterer, er du som udgangspunkt altid nødt til at gøre dig bekendt med det klassiske samspil mellem påstand og belæg – hver gang du kommer med en påstand, er du nødt til at argumentere for det efterfølgende, ved at komme med et belæg. Her er det velset, at man hiver eksempler frem fra materialet, der kan underbygge sin påstand - det kan enten foregå via citater, eller ved at genfortælle vigtige passager fra materialet.

 

Den sidste del af prøven appellerer i højere grad til, at du selv kommer på banen – her skal du opsamle alle de vigtige pointer, du hidtil har haft med i din prøve og lade dem danne udgangspunktet for en subjektiv stillingtagen til, hvilken strækning netop du ville anbefale i den pågældende situation.

 

Igen er det vigtigt, at du udviser et køligt overblik og kan samle alle dine vigtige pointer på kortfattet manér. Det er dine egne observationer, der skal lede dig på rette vej mod en fornuftig, saglig og velbegrundet anbefaling af de indgangsvinkler du tidligere diskuterede i din besvarelse.

 

Besvarelsen skal fylde 3-4 normalsider og du har hele 3 timer, til at nå i mål – så brug tiden fornuftigt og skriv dig ovenstående vejledning bag øret - så vil du uden tvivl kunne udleve din drøm og blive en kompetent og lovende aspirant til det danske politi.

 

Stadig ikke helt styr på dansk case? Så overvej at investere i vores skriftlige pakke, med opgaver i grammatik, engelsk og selvfølgelig dansk case.

 

KOMMENTARER

Kurv  

Ingen produkter

Forsendelse 0,00 kr
Samlet 0,00 kr

Kurv Check ud

Sikker betaling p� PolitiGuiden.dk
Politiets optagelseskrav

bliv politibetjent

Få gratis opgavemateriale på vors facebook side

Ingen kunde kommentarer på nuværende tidspunkt.

Tilføj en kommentar